<div align="center"> <h1>Makiety Zabytków Bieszczadzkich</h1> <h3></h3> <p>Bieszczady, Modelarstwo, Makiety, Cerkwie, Dwory, Klasztory</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://leszekr.webd.pl/index.html" rel="nofollow">http://leszekr.webd.pl/index.html</a></p> </div>